Sigortasız işçi çalıştıranın vay haline! Büyük cezalar bekliyor

Sigortasız işçi çalıştıranın vay haline! Büyük cezalar bekliyor
Haber Tarihi: 23.07.2024

SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMANIN İŞÇİ VE İŞVEREN AÇISINDAN CEZASI

Kimlerin sigortalı sayılacağı 5510 sayılı kanunun 4 ve 5. Maddelerinde belirtilmiştir. Bu maddelerde belirtilen kişilerin sigortasız çalıştırılması durumunda uygulanacak yaptırımlar aynı kanunun 102. Maddesinde düzenlenmiştir.

Yazımızda kanun maddelerinin uygulanması sonucunda işçi ve işveren açısından ortaya çıkacak yaptırımlar hakkında temel düzeyde bilgilendirilme yapılması amaçlanmıştır.

Kanun maddelerini yazıya ekleyerek yazıyı uzatmaya gerek olmadığı düşüncesindeyim. Bu nedenle genel bir örnek üzerinden konu anlatılmaya çalışılacaktır.

ÖRNEK: Balık Ticaret Ltd. Şti unvanlı işyerinde Kamuran AKPOR isimli kişi 01.01.2024 tarihinden bu yana sigortasız çalıştırılmaktadır. İşyerinde 30.04.2024 tarihinde Sosyal Güvenlik Denetmenleri tarafından denetim yapılmıştır. Denetim sonucunda Kamuran AKPOR isimli kişinin 01.01.2024 tarihinden beri sigortasız çalıştırıldığı tespit edilmiş ve tutanağa yazılmıştır.

BU TESPİTİN SONUÇLARI: Kamuran AKPOR isimli kişi adına 01.01.2024 tarihli işe giriş bildirgesi düzenlenecektir.

Sonrasında Kamuran AKPOR adına;

2024 Ocak ayı için 30 gün,

2024 Şubat ayı için 30 gün,

2024 Mart ayı için 30 gün,

2024 Nisan ayı için 30 gün sigorta bildiriminde bulunulacaktır.

Bütün bu tespitler Denetmen tarafından yapıldığı ve işyerinin bilanço esasına göre defter tuttuğu dikkate alınarak;

01.01.2024 tarihli işe giriş bildirgesi için 2 Asgari Ücret İdari Para Cezası,

2024/ Ocak, Şubat, Mart, Nisan aylarındaki sigorta bildirgesi için toplamda 4 Asgari Ücret İdari Para Cezası uygulanacaktır. Yani toplamda 6 Brüt Asgari Ücret İdari para cezası uygulanacaktır.

2024 Yılı Asgari Ücreti : 20.002,50TL

6 X 20.002,50 = 120.015,00TL idari para cezası uygulanacaktır. İlave olarak 4 aylık sigorta primleri işverenden tahsil edilecektir.

Asgari Ücret Üzerinden 1 aylık prim borcu 7.500TL olacaktır. 4 ay için toplamda 30.000TL prim borcu oluşacaktır.

İşyerinde kayıt dışı çalışma olduğu tespit edildiğinden işverenin almış olduğu teşviklerin iadesi talep edilecek ve 1 ay teşvik alamayacaktır.

120.015,00 + 30.000 = 150.015,00TL

İşlemler sonucunda şveren 150.015,00TL idari para cezası ödemek zorunda kalacak ve almış olduğu teşvik tutarlarını faiziyle birlikte iade etmek zorunda kalacaktır. İlave olarak işçinin icra borcu vb. durumlar varsa bu rakamlar işverenden tahsil yoluna gidilebilecektir.

İşçi açısından herhangi bir idari para cezası uygulanmayacak ve herhangi bir yaptırımda bulunulmayacaktır. İşçiye dolaylı olarak etkileri olacaktır. Ölen ana, baba, evlat veya eşten dolayı maaş alıyorsa almış olduğu tutarı iade etmek zorunda kalacaktır.

GÜNÜN SONUNDA ANLAŞILMASI GEREKEN;

Sonuç olarak; kayıt dışı işçi çalıştırılması durumunda yaptırımların tamamı işverene uygulanacaktır. Bu nedenle işverenlerin icra borcu, emekli maaşı alınması vb. durumlarla sigortalı olmak istemeyen kişiler dahil kimseyi sigortasız çalıştırmaması gerekmektedir. Eğer çalıştırıyorsa yazıda anlatmış olduğumuz yaptırımlara katlanmayı göze alması gerekmektedir.

İşyerinde sigortasız çalışmak zorunda kalan kişileri de süreç hakkında bilgilendirmiş olduk. Görülmüş olduğu üzere sigortasız işçi çalıştırılmasının işyerine büyük zararı bulunmaktadır. İşçi açısından herhangi bir müeyyidesi bulunmamaktadır. Bu durumda olan kişiler 170 hattını arayarak veya CİMER üzerinden işyeri hakkında şikâyette bulunabilirler.

Saygılarımla.